Val 2014.

2014-09-10 16:18

Duellen: Jönköpings kulturliv

Inför valet låter Smålands Folkblad varje vecka två politiker svara på frågor om viktiga ämnen. I tredje delen svarar Henrik Andersson (S) och Inger Gustafsson (FP) på frågor om hur Jönköpings kulturliv ska bli bättre.

Jönköping har ett fattigt kulturliv sägs det. Stan saknar konsthall, gallerier läggs ned och 2012 lämnade kommunens kulturchef sin tjänst i protest mot den snåla kulturpolitiken. På Tändsticksområdet bedriver kommunledningen skyttegravskrig mot Kulturhusföreningen. Hur ska stans kulturliv bli bättre?

Hur vill du utveckla kommunens kulturliv?

Henrik Andersson, Socialdemokraterna, 2:a vice ordförande i kulturnämnden:

Vi måste få majoriteten att sluta lägga ner bibliotek! Biblioteken är medborgarnas kostnadsfria plats i det offentliga rummet. De ska de få behålla. Sen har vi just nu en oerhörd möjlighet att göra något levande av Rosenlunds Herrgård och Tändsticksområdet. En öppen herrgård med konst och möten, ett Tändsticksområde med öppna ateljéer, aktiva verkstäder och levande kulturmylla. Bort med politisk klåfingrighet och profithunger – Jönköping behöver ett tredje rum för själen.

Inger Gustafsson, Folkpartiet, ordförande i kulturnämnden:

Kommunens kulturliv är på många sätt rikt i dag men behöver ändå utvecklas, förändras och förnyas. Om våra bibliotek ska kunna utvecklas till mötesplatser för alla krävs mer personal. Bibliotek som ligger i närheten av varandra bör samordnas så att personalen kan arbeta tillsammans och förstärka vid respektive bibliotek när så krävs. Filmutbudet kommer att utvecklas inte minst genom den digitalisering som gjorts i Jönköpings teater. Här ska nu visas direktsända opera- och teaterföreställningar – något som inte tidigare har kunnat göras. Och naturligtvis står jag helt bakom fullmäktiges beslut att tillstyrka förlaget om en konsthall.

Vilka grupper vill du satsa på?

Henrik Andersson (S):

För oss handlar det om att stärka det fria kulturlivet. Det vill säga föreningar, studieförbund och enskilda som agerar utifrån egna viljor och förmågor. De har haft sju svåra år och svångremmen har dragits åt in i märgen. Genom att stödja dem skapar vi möjlighet för alla att deltaga. Sen måste vi se till att kulturlivet kommer hela kommunen till del – det har centraliserats på ett oroväckande sätt.

Inger Gustafsson (FP):

I samarbete med den nya regionen ser jag stora möjligheter till utveckling av teater och dans. Samarbete och samverkan i Spiras lokaler ger oanade möjligheter till kulturell utveckling i Jönköping. Det fria kulturlivet måste också ha en given plats i Smålands kulturhuvudstad. Jag hoppas också att den diskussion som förs angående inrättandet av en högre konstnärlig utbildning ska bli verklighet. Våra estetiskt begåvade elever bör kunna vidareutbilda sig i Jönköping.
   Redan i dag så står det tydligt att kulturnämnden ska prioritera barn och unga.
Kulturnämnden måste också bättre använda sina möjligheter att påverka så att fler kulturinslag kan erbjudas i alla kommundelar. Det nuvarande stödet till ungas projekt Ungdomsakuten bör genomlysas och vidareutvecklas, något som kan underlättas av sammanslagningen av förvaltningarna inom kultur och fritid.

Kommunen ska ta över driften av Kulturhuset på Tändsticksområdet efter årsskiftet. Vilken är din inställning – rätt eller fel?

Henrik Andersson (S):

Att ta styret från kulturhusföreningen var fel och motiverades av nyliberala tankemönster. Alla medborgare måste få en plats i vårt samhälle, även om de faller utanför borgerlig norm. Ogiltiga brottsanklagelser har varit ursäkt för att kommunalisera en ideell verksamhet. Det är otäckt när kommunpolitiker skitnödigt censurerar, och det är skadligt för både kulturlivet och synen på kommunen. När kommunpolitiker lägger näsan i blöt begränsas kulturen till att bara bli en utförare. Kulturen förlorar sin roll som samhällskritiker. Det är sorgligt och föga värt en fri och levande demokrati. Jag håller fast vid att det är viktigare att kulturen kritiserar politiken, än tvärtom. Ett fritt kulturhus, tack!

Inger Gustafsson (FP):

Jag är helt övertygad om att den organisation av Kulturhuset som nu planeras för kommer att ge verksamheten där en nystart. Samma organisation som i dag finns inom fritidsförvaltningen för verksamhet i våra sporthallar och idrottslokaler bör kunna fungera utmärkt också inom kultursektorn.