Nyheter.

2014-09-15 16:14
Under två års tid genomgick Länsmuseet omfattande renoveringar. Anders Jörgenssons företag utförde arbeten för totalt 5,8 miljoner kronor, som fakturerades kommunen. BILD: ARKIV
Under två års tid genomgick Länsmuseet omfattande renoveringar. Anders Jörgenssons företag utförde arbeten för totalt 5,8 miljoner kronor, som fakturerades kommunen.

”Vi har inte granskat Jörgenssons fakturor”

Kommunrevisionen ser inga problem i att Anders Jörgensson (M) utför mångmiljonarbeten åt kommunen, samtidigt som han är ordförande för kommunens tekniska nämnd. Samtidigt kritiseras politikern som begärde en granskning av affärerna.
– Vi granskar inte enskilda personer.

Det säger Sven Ebbesson (S), kommunrevisionens ordförande. I mitten av juni avslöjade Smålands Folkblad att Anders Jörgenssons företag, han äger ett flertal byggföretag i länet, har utfört arbeten åt Jönköpings kommun för närmare 21 miljoner kronor under de senaste drygt fyra och ett halvt åren, fram till maj i år. Samtidigt har han innehaft posten som ordförande för kommunens tekniska nämnd.

”Vi får kanske anledning att titta på detta” sade Sven Ebbesson till SmF. Han poängterade också att miljonaffärerna inte behövde vara i strid med upphandlings- eller jävreglerna.
”Han vet att han sitter på en utsatt post. Han måste själv bedöma om eller när han är jävig” sade Ebbesson.

Nu har kommunrevisionen ”tittat på det”, enligt Ebbesson. Någon granskning av samtliga fakturor, som det förekommit uppgifter om i media, har dock inte skett säger Sven Ebbesson till SmF. Endast en ”förgranskning”:
– Det har inte varit någon genomgång av alla fakturor. Vi har inte utrett Jörgensson, eftersom vi har bedömt att inga fel föreligger. Det är vi helt överens om inom revisionen, vi har inget att angripa honom på, säger Ebbesson.
Men är det inte kommunrevisionens uppdrag att utreda sånt här?
– Nej, vi granskar inte enskilda personer. Och det är inte så märkvärdigt, Jörgensson måste få vara med och konkurrera som alla andra. Det är inte så stora pengar, 20 miljoner på fem år. Här finns ingen anledning till misstanke, inte i nuläget i alla fall.

Kritiserar kollegan

Istället riktar Sven Ebbesson kritik mot partikollegan och tekniska nämndens 2:e vice ordförande Krister Johansson (S). Han kontaktade revisionen och bad om en granskning av Jörgenssons affärer med kommunen.
– Det hela är en insinuation från Kristers sida, att Jörgensson inte har gjort rätt. Krister antyder att det inte gått rätt till.
På vilket sätt Krister Johansson antyder oegentligheter har Sven Ebbesson dock svårt att förklara:
– Han kunde ha tagit upp problematiken i nämnden istället. Det tycker jag. Vi ser inte att Jörgensson gjort något galet.
– Vi granskar inte enskilda personer, det gör vi inte.

Kräver avgång

Krister Johansson blir förvånad över Sven Ebbessons uttalande. Han säger att han trodde att revisionen genomfört en ordentlig granskning av fakturorna.
– Jag gjorde det enda möjliga, jag ville att kommunrevisionen skulle undersöka om Jörgenssons nämnduppdrag är förenligt med hans tjänster till kommunen.
– Vem ska jag annars prata med? Jag försökte bara väcka frågan och se om det var korrekt, säger Krister Johansson.
Att diskutera fakturorna i nämnden var ingen utväg menar Krister.
– Tror Jörgensson att jag skulle gå med det här till honom, med fakturorna?

Anders Jörgensson är uppenbart nöjd med revisionens bedömning. Han tycker att Krister Johansson nu ska lämna sitt uppdrag i tekniska nämnden.
– Min kommentar är att man ska inte gå ut och anklaga mig och tjänstemännen på tekniska kontoret på det här sättet.
– Han bör avgå med omedelbar verkan, säger Jörgensson.

Att Krister Johansson i juni sade till SmF att ”Jag håller för troligt att det här har gått rätt till” övertygar inte Anders Jörgensson:
– Det är sättet han lägger fram det på. Han gör antydningar att något är fel, att det finns oegentligheter.
Hur skulle han ha gjort istället tycker du?
– Det får du fråga honom om.
Krister Johansson tar det med ro.
– Det är valtider, Anders Jörgensson försöker spela på alla strängar som han kan.