Nyheter.

2014-05-05 11:11
Mikko Roth har själv ett förflutet som manlig prostituerad. Nu hjälper han andra att ta sig ur det han  kallar ett självskadebeteende.  BILD: THOMAS JOKINIEMI
Mikko Roth har själv ett förflutet som manlig prostituerad. Nu hjälper han andra att ta sig ur det han kallar ett självskadebeteende.

Unga killar säljer sex

Många svenska tonåringar kan tänka sig att byta pengar och dyra presenter mot sex, för att ha råd att hålla sig med den ”rätta” livsstilen. Vanligast är prostitutionen bland unga tonårskillar. Några av dem finns i Jönköping och en del av dem är bara 16 år.

Flera av varandra oberoende undersökningar visar att antalet unga killar som har sex mot någon form av ersättning ökat de senaste åren.
Enligt statliga Ungdomsstyrelsens Fokusenkät, som cirka 2 500 ungdomar i åldrarna 16-25 år svarat på, ökade andelen killar i nämnda åldersgrupp som haft sex mot ersättning, från 1,7 procent år 2009, till 2,1 procent år 2012.
Under samma period minskade andelen unga tjejer som använt sex som betalningsmedel, från 1,7 procent, till 0,8 procent.

Liberala attityder

Ungas attityd till sexköp är liberal. 33 procent av killarna och 16 procent av tjejerna anser att det är okej att andra har sex mot ersättning.
I de allra flesta fall får ungdomarna som prostituerar sig kontakt med sexköparna via internet. I vissa fall har de tillfrågade ungdomarna bytt sexuella tjänster mot regelrätt betalning. Men ofta är prostitutionen mer subtil.
– De unga kanske inte själva ser det som att de prostituerat sig, utan som ett ömsesidigt utbyte, förklarar Sofie Kindahl, utredare på Ungdomsstyrelsen.
– Man kanske har fått pengar insatta på sin mobil, något dyrt klädesplagg eller blivit bjuden på en resa.

20-tal i länet

Den som prostituerar sig gör det numera sällan på gatan i staden där man bor. Sexmöten bokas istället via internet och för det mesta reser den som prostituerar sig iväg till någon annan stad för att träffas.
Att döma av de träffar man får om man söker killar som säljer sex på nätet, utgår ett 20-tal av de kringresande sexsäljarna från Jönköping. Några av dem är inte äldre än 16 år.
De som köper sex av unga män och kvinnor är oftast själva unga män. Men det blir allt vanligare att även kvinnor köper sex.Mikko Roth var själv prostituerad

Majoriteten av de unga killar som prostituerar sig är homo- eller bisexuella. Många av dem har själva blivit utsatta för sexuella övergrepp.
   En av dem är Mikko Roth i Jönköping, som sålde sex från tonårstiden tills han var i 20-årsåldern.
Idag är Mikko 41 år gammal och medlem i länsstyrelsens fokusgrupp mot prostitution och trafficking. Sedan flera år är han en av några få svenska behandlare med spetskompetens på området ungdomsprostitution.
– Ju fler gånger man testar att sälja sex, desto lättare blir det, säger Mikko Roth. Man lär sig att stänga av sina känslor.
– Den som tidigare har blivit utsatt för övergrepp vet redan hur man gör när man stänger av. För vissa kan prostitutionen till och med ge en känsla av att man har kontroll över en situation man tidigare inte kunnat ha kontroll över och på så sätt få en ångestdämpande effekt.

Sökte hjälp hos kyrkan

Samtidigt som Mikko agerar expert då olika instanser söker honom för konsultation, erbjuder han förberedande samtal och stöd till killar som vill ta sig ur prostitution.
Som auktoritet på området hävdar han bestämt att prostitution oftast ska ses som en konsekvens av ett trauma och en form av självskadebeteende. Många av de ungdomar som säljer sex har själva en trasig bakgrund.
Det gäller även för Mikko, som själv haft en lång väg att vandra.
– Jag tror man drar på sig skador om man lever i detta under lång tid, säger han. När jag ville sluta prostituera mig fanns det inte mycket hjälp att få.
– Jag fick själv söka mina vägar och hitta bra terapeuter. Jag sökte mig till kyrkan, där det fanns bra samtalspartners. Eftersom grunden för mig kan vara PTSD – posttraumatiskt stressyndrom – har jag även genomgått kognitiv beteendeterapi, KBT.

Vill ha mottagning i Jönköping

Mikko Roth betonar att prostitution utgör ett komplext problem som kräver att man jobbar med sig själv – både på djupet och på ytan.
Att det finns så få ställen dit unga killar som säljer sex kan vända sig för att få stöd, ser han som en stor brist.
Trots det är han hoppfull.
– Medvetenheten hos myndigheterna är låg, men viljan att göra något finns, säger han med övertygelse.
– Det finns mottagningar, i storstäderna och organisationer som verkar över nätet, men vi behöver mer kunskap ute i landet också. Det måste finnas ett etablerat arbetssätt där också.
I framtiden skulle Mikko Roth vilja vara med och etablera en mottagning i Jönköping, där unga killar kan söka hjälp för problem med droger, prostitution och andra självskadebeteenden.
– Ska vi ha en sexköpslag måste vi också vara beredda att hjälpa, säger han. Samtidigt som man arbetar med en lag som försvårar, är det viktigt att arbeta för att skapa möjligheter för den som vill ta sig ur.

Fotnot: mer information hittar du på http://1000mojligheter.se Mikko Roth tar också emot samtal. Han nås på telefon: 076-560 36 19

Mikko Roths tre bästa råd till dig som misstänker att någon du känner säljer sex

• Kolla upp vilka möjligheter att få hjälp som finns, exempelvis via socialtjänsten.

• Kontakta Mikko Roth, psykiatrin eller 1000 Möjligheter för råd och stöd i hur du bör agera.

• Ta upp problemet med den du tror säljer sex. Kan du inte gå rakt på sak, kan du börja med att tala om att du märkt att personen i fråga har ett destruktivt beteende. Var tydlig med att du frågar för att du är orolig och att du är orolig för att du tycker om den du konfronterar. ”Det magiska i frågan är att så frön, och visa att man är beredd att lyssna”.