Nyheter.

2014-05-13 14:25
”Tändsticksfabriken kom att sysselsätta många människor. Det gjorde att vi inte fick den stora utflyttningen till Amerika, som på många andra håll." Det säger Ingvar Lexbo. THOMAS JOKINIEMI
”Tändsticksfabriken kom att sysselsätta många människor. Det gjorde att vi inte fick den stora utflyttningen till Amerika, som på många andra håll." Det säger Ingvar Lexbo.

Planer på försäljning väcker oro

Kommunen utreder just nu om Tändsticksområdet ska säljas till privata fastighetsbolaget Brandtornet. Planerna väcker oro, senast är det Tändsticksmuseets vänner som befarar en nedläggning av det unika museet.
   – Det är 100 procent fel att vi vill gå åt det hållet.

Det säger Lennart Nilforsen, Brandtornets styrelseordförande. Tändsticksmuseets vänner skriver till kommunen att museet är välkänt långt utanför kommunens gränser och unikt i sitt slag. ”Förstör nu inte något, som aldrig kan återskapas” skriver föreningen.
– Vi blev lite oroade att kommunen tar sig friheten att sälja museet, som vi tycker är väldigt unikt för staden och stans historia, säger Ingvar Lexbo från föreningen.

Nilforsen avvisar dock alla sådana spekulationer. Fastighetsbolaget har framfört intresse att köpa området, helst i dess helhet, förutom Tändsticksmuseet betonar han:
– Tändsticksmuseet behöver inte vara oroliga, inte det minsta. Vi har haft mycket diskussioner med politikerna och framförallt Socialdemokraterna har varit tydliga med att museet ska vara kvar i kommunens ägo. Vi får inte slå en spik i det huset, det är kulturminnesskyddat.

”Det är en slags utmaning”

Brandtornets köpintresse väcker dock oro från fler håll på det gamla fabriksområdet. På Kulturhuset, som är i konflikt med kommunen angående vem som ska sköta huset, tror man att en utförsäljning med automatik skulle leda till högre hyror och så kallad gentrifiering – småskaliga och ideella verksamheter får lämna plats för mer kommersiella verksamheter. Området kommer att ”snyggas upp” och bli dyrare.

Några sådana avsikter har dock inte Brandtornet, menar Nilforsen. Tvärtom, han vill bevara områdets karaktär menar han:
– Det har inte hänt mycket på området på årtionden. Vi är intresserade av byggnadsvård. Det är en slags utmaning att få gamla miljöer att börja blomma upp och leva upp igen.
– Titta på Brandstationskvarteret som vi äger, vi kan det här, säger Nilforsen. Och titta på Folkets Hus, vi har fått liv i det också.
Vill ni riva några byggnader?
– Ja, men inte inne på området. Det ska som ska bytas ut är Starcenter vid Västra Storgatan. Där planerar vi att bygga fyra nya punkthus. B-huset, där kulturskolan tidigare fanns, vill vi bygga om till vanliga lägenheter. Ria Center var inblandat tidigare, men det är borta nu. I övrigt kommer området att förbli intakt.
Hur blir det med kulturhuset?
– De kommer inte röras. Jag är inte dugg inblandad, men får skit ändå.
– Det är inte min baby överhuvudtaget. Det är inte klart om kommunen väljer att äga Kulturhuset, men om vi köper så kommer vi att äga skalet och sen hyr vi ut. Kommunen kommer att få disponera lokalen som de vill, vi kommer inte att lägga oss i överhuvudtaget vilka de hyr ut till.

Vill ha folklig debatt

Elin Rydberg, socialdemokratiskt oppositionsråd, är positiv till en försäljning, även om det fortfarande är öppet i vilken omfattning:
– Exakt vilka byggnader som ska säljas går inte att säga nu. Först måste det tas fram en detaljplan, som folk får möjlighet att tycka till om. Vi vill att det ska vara en folklig debatt kring vad som ska hända med Tändsticksområdet. Jag tror att området skulle må bra av fler bostäder.
– Kulturhuset ska vara kvar, och kommunen ska fortsätta ha ansvaret att hyra ut till föreningen. Och vi vill inte ta bort makten från kulturhusföreningen.

Förhoppningen är att en försäljning ska vitalisera området, menar kommunalråd Ann-Mari Nilsson (C):
– Kommunen förvärvade området på 1970-talet, och ända sedan dess har det diskuterats hur det ska utvecklas. Hittills har kommunen inte klarat av det, det finns en frustration. Det har hänt väldigt lite.
– Våra förvaltningar håller på att ta fram ett underlag, för att vi ska kunna ta ställning till det här. Men vi är noggranna med att våra verksamheter ska få finnas kvar på området.
När ett beslut kommer kan hon inte säga.
Blir det innan valet?
– Ja, det tror och hoppas jag. Det finns ju en risk om det går för lång tid att de aktörer som finns där känner osäkerhet och kanske flyr området.

Fotnot: Tisdagen 20 maj kl 19.00 hålls en paneldebatt i Teaterbion på Tändssticksområdet, med rubriken "Vad händer på Tändsticksområdet?". Medverkande är kommunalråden Ann-Mari Nilsson (C) och Elin Rydberg (S) samt Thordis Samuelsson (V). Medverkar gör också antikvarie Britt-Marie Börjesgård och Ingemar Thorsén, fd stadsarkitekt.