Ledare. .

2014-04-16 16:52
Bild: Ola Kjelbye

Den sönderslagna vuxenutbildningen

En välfungerande kommunal vuxenutbildning är av stor betydelse för en kommun i utveckling. Ett sammanhållet utbildningssystem skapar kontinuitet och möjliggör även stort mått av flexibilitet för att kunna anpassas till en föränderlig arbetsmarknad. Det var bland annat av dessa skäl som Jönköpings kommun länge såg till att behålla merparten av vuxenutbildningen i kommunal regi.
Den borgerliga majoriteten valde en helt annan strategi som syftade till att bryta upp denna välfungerande verksamhet. Den egna organisationen avvecklades och successivt övergick man till att upphandla all vuxenutbildning i kommunen. Samtidigt har det visat sig att upphandlingar av dessa verksamheter är en betydlig mer komplicerad fråga än vad majoriteten föreställt sig. Varje upphandling innebär i regel överklaganden från de olika utbildningsföretagen.  

Det var därför högst väntat att de senaste upphandlingarna och tilldelningsbesluten framkallade nya juridiska turer. Mycket riktigt följdes de av överklaganden från de bolag som anser sig vara felaktigt behandlade. Förvaltningsrätten har helt enkelt underkänt upphandlingarna eftersom man menar att det finns för många otydligheter i förfrågningsunderlagen. Det innebär att upphandlingarna måste göras om. Därmed fortsätter turerna kring upphandlingen av vuxenutbildningen i Jönköpings kommun ännu ett varv.

Den borgerliga majoritetens privatiseringsiver har uppenbarligen raserat hela organisationen för vuxenutbildningen i kommunen. Kostnaderna för denna upphandlingspolitik har varit mycket stora, både i rena ekonomiska termer men även vad gäller tilltro från eleverna och energi hos personalen. De elever som vill studera vid vuxenutbildningen tvingas därmed söka sig till andra kommuner. En tidigare välfungerande kommunal verksamhet har successivt monterats isär.  

Det allvarsamma är att denna ryckighet och oförutsägbarhet gör att kommunen riskerar att förlora viktig kompetens om personalen lämnar de befintliga verksamheterna. Ytterligare kostnader väntar beroende på att de juridiska procedurerna nu fortsätter.
Vi socialdemokrater har föreslagit att upphandlingen ska avbrytas och att vuxenutbildningen ska återtas och drivas i kommunal regi. Vi har i kommunen en god kompetens bland lärarna inom gymnasieskolan. En samordning av gymnasiets utbildningar med vuxenutbildningen är fullt möjliga och skulle både kunna förbättra möjligheterna att behålla viktig kompetens, öka kvaliteten och ge stora samordningsvinster för kommunen.

Möjligheterna finns idag att samordna flera av de utbildningar som efterfrågas inom vuxenutbildningen med de utbildningar som erbjuds vid exempelvis Bäckadalsgymnasiet. Det gäller bland annat utbildningar inom industriteknik, elteknik och restaurang.

Det är majoriteten som tagit initiativet till dagens upphandlingspolitik inom vuxenutbildningen. Trots alla juridiska turer väljer de att varken kommentera eller agera i frågan. Tystnaden går bara ett tolka på ett sätt. De är inte beredda att ta ansvar för den egna politiken.

Ilan De Basso

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter