Debatt. .

2014-09-02 13:43
 Arbetet för full sysselsättning har förändrats från att stödja människor till nya jobb genom aktiva insatser, till att i stället sänka ersättningar och tvinga människor att söka arbeten med lägre löner och sämre villkor, skriver IF Metall. Bild: Quinn Dombrowski/flickr
Arbetet för full sysselsättning har förändrats från att stödja människor till nya jobb genom aktiva insatser, till att i stället sänka ersättningar och tvinga människor att söka arbeten med lägre löner och sämre villkor, skriver IF Metall.

IF Metall kräver en ny politik

Den moderatledda regeringen har sedan makttillträdet 2006 på många sätt förändrat sådant som tidigare var självklart i Sverige, skriver fackförbundet IF Metall.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den generella välfärdspolitiken och de inkomstbaserade försäkringssystemen har dränerats på innehåll och fungerar nu snarast som ett grundskydd som medborgarna måste komplettera med privata lösningar. Klyftorna ökar snabbare än i något annat land inom OECD och vi har förlorat vår plats som det mest jämlika landet i världen och i stället hamnat någonstans i mitten av de industrialiserade länderna.

Arbetet för full sysselsättning har förändrats från att stödja människor till nya jobb genom aktiva insatser, till att
i stället sänka ersättningar och tvinga människor att söka arbeten med lägre löner och sämre villkor. Regeringen har subventionerat hushållsnära tjänster och restaurangbesök i syfte att skapa en stor låglönesektor,
i stället för att främja utbildning och utveckling av nya högproduktiva arbeten. Regeringens massiva skattesänkningar, mest till dem som redan har mest, har visat sig vara ett synnerligen ineffektivt medel att skapa fler jobb.

Det har blivit enklare att visstidsanställa och förslag finns på att göra det billigare och enklare att säga upp människor av personliga skäl. Risken för social dumpning har ökat när rätten till konfliktåtgärder har  försvagats i och med införandet av Lex Laval.
Regeringen har ofta försvarat den svenska modellen i retoriken, men i praktiken har de senaste åren av borgerligt styre i Sverige medfört en kraftig förskjutning av maktbalansen på svensk arbetsmarknad.
Det här är en utveckling som vi inte stillatigande kan låta fortgå.

IF Metalls medlemmar kommer att kämpa för att byta inriktning på politiken med fokus på full sysselsättning och ökad jämlikhet.

Det behövs en ny och verklig arbetslinje som skapar goda förutsättningar för ett bra företagsklimat, som stärker individers kompetens och minskar klyftorna i samhället. En bra skola, en fungerande vård och en trygg omsorg är viktiga delar i ett jämlikt samhälle och en förutsättning för stark och hållbar tillväxt.
Industrin och industriarbetarna behöver en ny regering. En regering som tar den svenska modellen på allvar både i retorik och praktik.
Vi behöver en socialdemokratiskt ledd regering.

Johnny Wismén
Vice ordförande IF Metall Vätterbygden
Johan Thorman
Klubbordförande IF Metall vid Fläkt Woods AB