Debatt. .

2014-04-25 10:51

Förlossningsskador ett folkhälsoproblem

Även om mödradödligheten är låg i Sverige kan förlossningsvården knappast betraktas som säker, skriver RFSU Växjö.

Den 23 april satte RFSU ner foten mot mödradödligheten genom den landsomfattande Barnvagnsmarschen. FN:s femte milleniemål är att minska mödradödligheten i världen, vilket är angeläget då en kvinna avlider varannan minut för att de blivit gravida. Även om mödradödligheten är låg i Sverige kan förlossningsvården knappast betraktas som säker.

I mars rapporterade SvD om att klagomålen mot den gynekologiska vården i Stockholm ökade kraftigt under 2013. Klagomålen rörde kritik mot behandling och vård och förlossningsskador (SvD, 2014-03-23). I februari rapporterade DN om förlossningsskador och en av orsakerna som lyfts fram var ett högt arbetstryck (DN, 2014-02-24).

2013 kom gynekologen och forskaren Maria Gyhagens avhandling ut som visade att varannan kvinna i Sverige som föder vaginalt får komplikationer såsom urin- och tarmläckage. I avhandlingen beskrivs förlossningsskador som ett stort folkhälsoproblem som det talas för lite om. I Växjö är förlossningsvården inte är tillräckligt bra. Barnmorskorna på BB/ Förlossningen i Växjö berättar i en debattartikel från 2013 om underbemanning (Smålandsposten, 2013-04-05). Underbemanningen tvingar barnmorskor att hjälpa tre kvinnor samtidigt, varav två befinner sig i aktivt förlossningsarbete medan den tredje har komplikationer. Det är inte acceptabelt, och det är definitivt inte en säker förlossningsvård.

För att undvika riskerna för gravida kvinnor är det nödvändigt att satsa mer resurser inom förlossningsvården. Mödradödlighet är ingen sjukdom utan en konsekvens av att kvinnors hälsa och rättigheter åsidosätts i samhället.

I Stockholm avslutades Barnvagnsmarschen med att möta upp politiker som är i Stockholm för den internationella konferens om befolkningsfrågor och sexuella och reproduktiva rättigheter som pågår. Då överlämnade RFSU vår deklaration med rekommendationer för att minska mödradödligheten. RFSU:s rekommendationer handlar om tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter och rätten till jämställdhet och jämlikhet. Dessa rättighetsfrågor är av yttersta vikt i arbetet med fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling men förnekas dessvärre dagligen runt om i världen genom kriminalisering, diskriminering och bristande kunskap och hälsovård.

RFSU kräver ökade resurser för att förbättra förlossningsvården och minska mödradödligheten samt att sexuell och reproduktiv hälsa ses som en rättighet. Anslut dig till RFSU:s kamp.

RFSU Växjö