Debatt. .

2014-12-29 11:35
Bild: Hapal/CC BY-ND 2.0

Den rödgröna äldrebluffen

Alliansen höjer varken skatter eller avgifter för pensionärerna, och i alliansens budget fortsätter satsningarna på kvalitet i omsorgen, skriver Moderaterna i en replik på en tidigare debattartikel.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Innan valet i september lovade de rödgröna guld och gröna skogar till i stort sett alla väljargrupper. Bland dem landets pensionärer. Nu vet vi vad en rödgrön budget innebär: ­Pensionärerna ska själva betala sina skattesänkningar och viktiga kvalitetssatsningar inom äldreomsorgen avskaffas för att kvittas mot kvantitetstänkande där personalen hamnar i fokus – på de äldres bekostnad. En rödgrön äldrebluff med andra ord.

Det första S/MP-regeringen gjorde var att lägga ner den Äldreutredning som skulle se över hur äldreomsorgen kan förbättras, hur valfriheten kan stärkas genom förenklade biståndsbedömningar och hur teknikutvecklingen bättre kan tas till vara. Och detta utan att tillsätta någon ny utredning. Så möter man inte framtidens utmaningar.

Flera av de lyckade kvalitetssatsningar som alliansregeringen infört föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet att avskaffa i sin budget: Kömiljarden, investeringsstöd till byggande av trygghetsboenden och särskilda boenden, demenssatsningen samt det fria vårdvalet inom primärvården. Därtill föreslog de rödgröna ett avskaffande av Omvårdnadslyftet, den enda kompetenssatsning som en regering någonsin gjort för dem som arbetar inom äldreomsorgen.

Det är en klen tröst för landets äldre att de rödgröna vill satsa på omsorgspersonalen, utan att berätta att de avskaffar alliansens satsningar på kvalitet, valfrihet och omsorgens innehåll. Äldre och deras anhöriga ska inte längre kunna välja vårdcentral eller kunna påverka vare sig innehållet i hemtjänsten eller vem som utför den – det ska lokalpolitiker istället bestämma.

S och MP föredrar ensidiga satsningar på personalen och traineeplatser för unga som inte nödvändigtvis är motiverade att jobba med äldre. Det sker på bekostnad av kvalitet och framförallt på bekostnad av de äldre.
 
När det sedan gäller den så kallade skattesänkningen på pension kommer den att betalas av en återinförd löneskatt för 65-plussare. De pensionärer som fortfarande jobbar ska alltså betala skattesänkningen. Detta var något som Socialdemokraterna inte berättade innan valet.

Därtill föreslog regeringen i sin budget att kommunerna ska kunna höja avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende med 224 kronor per månad – kostnader som alltså vältras över på den enskilde pensionären. Även ekonomiskt är den rödgröna budgeten en bluff för landets äldre.
 
Alliansen höjer varken skatter eller avgifter för pensionärerna, och vi fortsätter satsningarna på kvalitet i omsorgen i vår budget. Vi värnar om valfriheten inom omsorg och primärvård. Vi föreslår en äldreboendegaranti där alla över 85 år får rätt till en plats i ett trygghetsboende, en nationell demensplan och att både Omvårdnadslyftet för äldreomsorgens medarbetare och Kömiljarden fortsätter.

Dessutom föreslås ett matlyft för bättre mat inom äldreomsorgen och att investeringsstödet till trygghetsboenden förlängs. Alliansen sätter den äldre individen främst – med fokus på kvalitet, tillgänglighet och valfrihet.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot och ledamot i pensionsgruppen
Helena Bouveng (M)
Riksdagsledamot Vetlanda

Fotnot: Debattartikeln är en replik på artikeln ”Det behövs nolltolerans mot dålig äldreomsorg”: http://smalandsfolkblad.etc.se/debatt/nolltolerans-mot-dalig-aldreomsorg