Debatt. .

2014-07-02 16:11
Bild: Stuart Pilbrow

Därför blir många kvinnor fattigpensionärer

Över hälften av de kvinnliga pensionärerna räknas som fattiga, skriver Miljöpartiets Margareta Sylvan och Mats Weidman.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Alla är överens om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete. Det i sin tur borde ge ekonomisk jämlikhet och självständighet livet ut. Svenska män och kvinnor jobbar i snitt lika många timmar per dag, men när männen är på jobbet och får lön och pensionspoäng så jobbar kvinnorna en del av sin arbetsdag obetalt i hemmet. Det för med sig att kvinnor i genomsnitt tjänar 14 procent mindre än män och om deltider räknas in så tjänar kvinnor 25 procent mindre. Under ett arbetsliv blir det drygt 3,6 miljoner kronor mer till männen!
En delad föräldraförsäkring – som skulle göra kvinnor och män mer likställda mellan försörjning och hemarbete – är en viktig del för att bryta könsorättvisorna.

Därför vill Miljöpartiet de gröna införa en tredelad föräldraförsäkring. En tredjedel till vardera föräldern och en tredje, sista del, som kan fördelas fritt mellan föräldrarna eller överlåtas till någon annan som står barnet nära – det kan vara far- eller morförälder eller en part i en stjärnfamilj. Det skulle ge fler närvarande pappor och sätta barnets bästa främst. Och ge kvinnor bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

I Jönköping tar männen inte ens ut en fjärdedel av de vanliga föräldradagarna. Kvinnorna är hemma och får inte samma möjlighet att utveckla sin karriär. Det i sin tur har stor effekt på kvinnors inkomstnivåer och i slutändan på pensionerna. 80 procent av alla de som i dag bara har garantipension, den lägsta pensionen, är kvinnor.

Med stigande ålder ökar andelen fattiga kvinnor – det gäller inte för männen. Den kvinnliga medelpensionären måste klara sig på knappt 12 000 kronor i månaden, före skatt. Flertalet kvinnor har betydligt lägre pension. Över hälften av de kvinnliga pensionärerna räknas som fattiga. Många är beroende av sina barn för att överleva. Och pensionerna är ett resultat av att löneskillnaderna är stora mellan traditionella kvinno- respektive mansdominerade yrken. I nio av de tio största arbetskategorierna tjänar män mer än kvinnor. En annan faktor som sänker kvinnors pensioner är att många kvinnor deltidsarbetar.

Frånskilda kvinnor får i dag de sämsta pensionerna. Många lever nog i tron på att ekonomin fixar sig. Men vid skilsmässa är grundprincipen att pensionerna inte delas. Däremot ingår eget sparande i bodelningen – vilket kan bli ytterligare en besvikelse för kvinnor som pensionssparat på annat sätt för att kompensera för låg lön.
En modern politik för ökad jämställdhet måste lägga fokus på mäns och kvinnors lika möjligheter på arbetsmarknaden såväl som på ansvaret för hem och familj.

Miljöpartiet de gröna i Jönköping vill därför också
• att kommunen arbetar aktivt för jämställda löner och en jämnare könsfördelning på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.
• att styrelserna i kommunala bolag tillämpar ”varannan damernas”.
• att skolan arbetar normkritiskt för att ge varje elev möjlighet att utforska och uttrycka hela sin person.
• att studie- och yrkesvägledare ska ha en nyckelroll när det gäller att främja gymnasieval som bryter mot traditionella könsmönster.
• att flickor och pojkar får samma möjligheter inom idrotts- och fritidsektorn när det gäller bidrag och träningstider.

Margareta Sylvan
sammankallande Miljöpartiet de gröna i Jönköping
Mats Weidman
sammankallande Miljöpartiet de gröna i Jönköping